Đồ họa thông tin

Tương lai của Con người, Trí tuệ và Công nghệ

Tại Cybernetyx, chúng tôi khai thác các kỹ thuật học máy để phát triển các sản phẩm có thể giải quyết một số vấn đề lớn nhất trên thế giới.

Chúng tôi tận dụng một lượng lớn dữ liệu có sẵn và khả năng xử lý máy tính mạnh mẽ để xây dựng các mô hình có thể phân tích các bộ dữ liệu phức tạp để mang lại kết quả nhanh chóng và chính xác.

10 câu hỏi cần đặt ra trước khi chọn một công nghệ để biến một lớp học bình thường thành một lớp học THÔNG MINH.

eins OS là một hệ điều hành thông minh để cho phép môi trường học tập hiệu suất cao kết hợp các công cụ giảng dạy, phần mềm miễn phí, cộng tác, tự động đánh giá, …

Làm việc tại nhà : Từ ràng buộc đến thoải mái

Hợp tác trực quan đang bắt đầu chiếm lĩnh thế giới kinh doanh. Các công ty thuộc mọi hình thức và quy mô đang tận dụng những lợi ích độc đáo của sự hợp tác trực quan, quan trọng nhất là trong tình hình làm việc từ xa hiện nay.

Cybernetyx cung cấp Thinker Connect, một thiết bị cộng tác trực quan có thể chuyển đổi TV hoặc bất kỳ màn hình tiêu chuẩn nào thành thiết bị tương tác cảm ứng với tính năng hội nghị truyền hình tiên tiến nhất. Thiết bị di động này phù hợp nhất cho không gian trò chuyện nhóm hoặc công việc hoặc làm việc tại nhà hoặc thiết lập SOHO.